Yüksek Lisans Tezleri

Otomatize edilmiş web tabanlı veri analizi sistem bileşenleri tasarımı

Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Programı, İTÜ Otomatize edilmiş web tabanlı veri analizi sistem bileşenleri tasarımı Mehmet Akif Ortak; Uğur Algancı, 2019 Özet: Son yıllarda bulut teknoloji ve sunduğu çözümler kullanım alışkanlıklarını daha fazla etkilemeye başlamıştır. Bunun örneklerinden bir tanesi sanallaştırma teknolojisi olan Docker konteyner yapısıdır. Sanallaştırma, bulut bilişimin en …

Devamını Oku..

Maslak ve Şişli lokasyonlarında 4G sinyal gücünün haritalandırılması ve topoğrafya ile ilişkilendirilmesi

Bilişim Enstitüsü, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Programı, İTÜ Maslak ve Şişli lokasyonlarında 4G sinyal gücünün haritalandırılması ve topoğrafya ile ilişkilendirilmesi Eyüp Kaya; Şinasi Kaya, 2019 Özet: Günümüzde hızla gelişme gösteren teknolojilerin en başında mobil ürünlere ait teknolojiler yer almaktadır. Mobil ürünler kategorisinde kuşkusuz en teknolojik ve tüketiciler tarafından en …

Devamını Oku..

Semantic land cover and land use classification using deep convolutional neural networks

Bilişim Enstitüsü, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Programı, İTÜ Semantic land cover and land use classification using deep convolutional neural networks Berk Güney; Elif Sertel, 2019 Abstract: In recent years, deep learning (DL), the successor of neural networks (NNs), has become the state-of-the-art approach in areas particularly, computer vision (CV), …

Devamını Oku..

Türkiye’de elektrik santralleri ve rüzgar enerjisi: Üretim ve arazi kullanımı ilişkilendirmesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Programı, İTÜ Türkiye’de elektrik santralleri ve rüzgar enerjisi: Üretim ve arazi kullanımı ilişkilendirmesi Mert Anameriç; Şinasi Kaya, 2019 Özet: Artan enerji talebinin karşılanması, enerji çeşitliliğinin arttırılması, dışa bağımlılığın azalması, çevresel etkileri azaltılması, iklim değişikliğine karşı alınan kararların yerine getirilmesi, istihdamın arttırılması ve enerji üretiminin devamlılığı …

Devamını Oku..

Sel risk endeksinin belirlenmesi: Yeşilırmak havzası örneği

Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Programı, İTÜ Sel risk endeksinin belirlenmesi: Yeşilırmak havzası örneği Ezgi Nur Menteş; Şinasi Kaya, 2019 Özet: İnsan etkisi olarak hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, yanlış arazi kullanımı, doğal kaynakların hızlı ve bilinçsiz şekilde tüketilmesi sonucunda oluşan doğal afetler, toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel etkinliklerini olumsuz yönde …

Devamını Oku..

Derin öğrenme yöntemi ile optik uydu görüntülerinden gemi tespiti

Bilişim Enstitüsü, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Programı, İTÜ Derin öğrenme yöntemi ile optik uydu görüntülerinden gemi tespiti Osman Duman; Mesut Kartal, 2019 Özet: Deniz yollarının ticari/askeri alanda etkin şekilde kullanımı ve kontrolü; devletler için gün geçtikçe daha da artan ve önem arz eden bir husus haline gelmektedir. Bu önemli …

Devamını Oku..

Estimation Emission From Crop Residue Burning Based On Crop Type Using Remote Sensing Data: A Case Study From Gap Region

Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Programı, İTÜ Estimation Emission From Crop Residue Burning Based On Crop Type Using Remote Sensing Data: A Case Study From Gap Region Kübra Bahşi; Elif Sertel, 2020 Abstract: Agricultural production has been providing an essential resource for the economies of many countries. Countries examine agricultural …

Devamını Oku..

Determination And Classifıcation Of Impervıous Surfaces And Their Density Levels Wıth Dıfferent Technıques And Data Integrations

Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Programı, İTÜ Determination And Classifıcation Of Impervıous Surfaces And Their Density Levels Wıth Dıfferent Technıques And Data Integrations Beril Varol; Derya Maktav, 2020 Abstract: Land Cover/Land Use (LC/LU) maps are important sources of geo-information on observing and investigating the changes, developments in urban cities. Today, …

Devamını Oku..

Automatic airplane detection using deep learning techniques and very high-resolution satellite images

Bilişim Enstitüsü, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Programı, İTÜ Automatic airplane detection using deep learning techniques and very high-resolution satellite images Bakary Traore; Elif Sertel, 2020 Abstract: Object detection in high resolution remote sensing (RS) images is challenging problem in remote sensing imagery processing, especially for civil and military application, …

Devamını Oku..
UHUZAM