Uydu Görüntülerinden Tematik Haritaların Üretilmesi

Ürün Tipi ve Gelişim Süreçlerinin İzlenmesi

Ürünlerin fenolojilerine göre farklı tarihlerde algılanmış uydu görüntülerinden ürün tipi ve gelişimi takip edilebilmektedir.

Arazi Örtüsü/Kullanımı Haritaları

Uydu görüntülere uygulanan çeşitli görüntü işleme yöntemleri (görüntü üzerinden sayısallaştırma, sınıflandırma, aritmetik işlemler vb.) ile arazi örtüsü/kullanımı sınıfları belirlenebilmektedir.

UHUZAM