Uydular

SPOT 6-7

Spot ailesinin ilk ikizleri olan SPOT-6 ve SPOT-7, yörünge üzerinde birbirinden 180° mesafede konumlandırılmıştır. Bu özellik dünya üzerindeki herhangi bir nokta için günlük olarak tekrarlı geçiş imkanı sağlamaktadır.

SPOT-6 ve SPOT-7, aynı anda algılanan ve konumsal olarak örtüşen, beş spektral bant aralığında 1.5m yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamaktadır. Standart ürünler ortorektifiye olarak doğal renk kombinasyonunda sağlanabilmektedir.

AOI bazlı sipariş ve Kuzey-Güney doğrultulu algılama özellikleriyle istenilen bölgeye ait veri elde etmede kolaylıklar sağlamaktadır.

Genişletilmiş ve güçlendirilmiş programlama servisleriyle müşterilerin programlama beklentilerinin en üst seviyede karşılanması sağlanmıştır.

SPOT 5

Spot serisinin beşinci uydusu olan SPOT-5, 4 Mayıs 2002 tarihinde fırlatılmıştır. Uydu üzerinde yüksek çözünürlükte algılama yapabilen, SPOT-4 uydusundaki HRVIR cihazlarından türetilmiş olan iki adet HRG sensörü mevcuttur. Bu sensörler pankromatik algılama modunda 2,5 metre ile 5 metre, multispektral algılama modunda ise 10 metre çözünürlüklü veya daha iyi çözünürlükte veri temin edebilmektedir.

Uydu üzerinde pankromatik modda algılama yapabilen HRS sensörü bulunmaktadır. HRS ile ileri ve geri bakışlar sayesinde yüzey rölyefini tanımlayabilecek stereo görüntü çiftleri elde edilebilmektedir. Stereo görüntü çiftlerinden yeryüzüne ait yükseklik bilgisini veren Sayısal Yükseklik Modelleri oluşturulmaktadır.

PLÉİADES

Pléiades 1A ve Pléiades 1B aynı güneş eş zamanlı dairesel yörünge üzerinde 180° aralıkla faaliyet gösterirler. Çok yüksek mekânsal çözünürlüklü optik veri üren bu ikiz uydular, dünya üzerinde bir noktayı günde iki kez ziyaret etme kapasitesine sahiptirler. Bu avantajları sebebiyle, mühendislik ve inşaat proje bölgeleri, madenler, askeri kompleksler, çatışma alanları, kriz ve afet bölgeleri, doğal risk alanları, tahliye ve kurtarma çalışmaları gibi hem sivil hem de askeri gözlem amacıyla kullanılabilirler.

The Pléiades 1A 16 Kasım 2011 tarihinde, The Pléiades 1B ise 2 Aralık 2012 tarihinde fırlatılmıştır. Astrium şirketi tarafından üretilen uyduların görüntülerinin dağıtımı Spot Image tarafından yapılmaktadır.

RadarSAT 1-2

Kanada’nın ilk ticari gözlemleme uydusu olan Radarsat-1 4 Kasım 1995’te yörüngeye yerleştirilmiş 29 Mart 2013’e kadar görüntü sağlamaya devam etmiştir. Yörünge yüksekliği yerden 798km uzaklıkta olan uydu C bandında 5.3GHz mikrodalga frekansında Yapay Açıklıklı Radar sensörleri kullanmaktadır. Işın demetlerinin yeryüzüne geliş açısına bağlı olarak farklı çönürlük ve kaplama alanina sahip görüntüler elde edilebilmektedir. En yüksek 8m’lik çözünürlükle 50km’ye 50km’lik bir alanda görüntü sağlayabilirken, 100m çözünürlükle 500km’ye 500km bir alanında görüntüsünü verebilmektedir.

Radarsat-2 MDA ve Kanada Uzay Ajansının ortak çalışması olarak 14 Aralık 2007 tarihinde yörüngeye oturtulmuştur. Görev süresi minimum 7 yıl olarak tasarlanmıştır. RSAT-1 uydusundan farklı olarak uzaysal çözünürlük 3m olan Ultra Fine Demet modu eklenmiştir, 18km swath genişliği olan 3mx1m çözünürlüklü spotlight özelliği eklenmiştir. RSAT-1’de tek olan polarizasyon HH HV VV ve VH olmak üzere dörte çıkartılmış, bakış yönü hem sağa hem sola olabilecek şekilde kapasitesi arttırılmıştır.

METEOSAT

İkinci jenerasyon Meteosat Programi (MSG), geosenkron yörüngedeki bir dizi uyduyu kapsamaktadır. Ekvatordan 36000km uzaklıktaki yörüngede yer alan bu uydu sistemi programı EUMETSAT tarafından yürütülmektedir. Sayısal hava tahminleri verileri sağlaması yanında anlık hava değişimlerinin tespiti, atmosfer görüntüleri, fırtına sis gibi etkili hava olaylarının 6 saate kadar tahmininde kullanılmaktadır.

WorldView-1

 • WorldView-1, Eylül 2007’de piyasaya sürülmüştür.
 • Nadirde 17.7 km şerit genişliğine sahiptir.
 • 400-900 nm pankromatik banda sahiptir.
 • Nadirde 50 cm GSD’ye, 20° off-nadir’de ise 55 cm GSD’ye sahiptir.
 • Dinamik aralık 11 bittir.
 • 1 metre veya daha az GSD için 1.7 gün zamansal çözünürlüğe, 20°’den daha az off-nadir açısı için (0.55 m GSD) 5.4 gün zamansal çözünürlüğe sahiptir.
 • Yer kontrolü olmadan <4.0 m CE90 doğruluğa sahiptir.
 • Tek geçişte stereoskopik görüntü toplama, görüntü sürekliliği ve kalite tutarlılığı sağlar.
 • Günlük 1.3 milyon km² alan tarama kapasitesine sahiptir.

WorldView-2

 • Ekim 2009’da piyasaya sürülen WorldView-2, ilk yüksek çözünürlüklü 8 bantlı çok bantlı ticari uydudur.
 • Nadirde 16.4 km şerit genişliğine sahiptir.
 • Bir pankromatik (450 – 800 nm),
 • Sekiz multispektral banda sahiptir (Coastal: 400 – 450 nm, Blue: 450 – 510 nm, Green: 510 – 580 nm, Yellow: 585 – 625 nm, Red: 630 -690 nm, Red Edge: 705 – 745 nm, Near-IR1: 770 – 895 nm, Near-IR2: 860 – 1040 nm).
 • Pankromatik bant ile nadirde 0.46 m GSD’ye, 20° off-nadirde 0.52 m GSD’ye sahiptir.
 • Multispektral bant ile nadirde 1.85 m GSD’ye, 20° off-nadirde ise 2.07 m GSD’ye sahiptir.
 • Dinamik aralık 11 bittir.
 • 1 metre veya daha az GSD için 1.1 gün zamansal çözünürlüğe, 20°’den daha az off-nadir açısı için (0.52 m GSD) 3.7 gün zamansal çözünürlüğe sahiptir.
 • Yer kontrolü olmadan < 3.5 m CE90 doğruluğa sahiptir.
 • Tek geçişte stereoskopik görüntü toplama, görüntü sürekliliği ve kalite tutarlılığı sağlar.
 • 8 bant multispektral kapasite ile hassas bir biçimde değişim analizi yapmaya imkan sağlar.
 • Günlük 1 milyon km² alan tarama kapasitesine sahiptir.

GeoEye-1

 • GeoEye-1 uydusu, 6 Eylül 2008 ‘de California, Vandenberg Hava Üssü’nden fırlatılmıştır.
 • GeoEye-1 kullanılmaya başladığı tarihte, piyasadaki en yüksek çözünürlüklü uydu olmuştur.
 • Nadirde 681 km yükseklikte 15.3 km, 770 km yükseklikte ise 17.3 km şerit genişliğine sahiptir.
 • Sahip olduğu spektral bantlar:
 • Pankromatik: 450 – 800 nm
 • 4 Multispektral

Red: 655 – 690 nm   Green: 510 – 580 nm

Blue: 450 – 510 nm   Near-IR: 780 – 920 nm

 • 681 km yükseklikte, nadirde; pankromatik bant ile 0.41 m GSD’ye, multispektral bant ile 1.65 m GSD’ye sahiptir.
 • 770 km yükseklikte, nadirde; pankromatik bant ile 0.46 m GSD’ye, multispektral bant ile 1.84 m GSD’ye sahiptir.
 • Dinamik aralık 11 bittir.
 • 681 km yükseklikte, 30° algılama açısı için 2.3 gün, 770 km yükseklikte 30° ve daha az algılama açısı için 2.6 gün zamansal çözünürlüğe sahiptir.
 • 5 m CE90 doğruluğa sahiptir.
 • Tek geçişte stereoskopik görüntü toplama, görüntü sürekliliği ve kalite tutarlılığı sağlar.
 • Günlük 700.000 km² alan tarama kapasitesine sahiptir.

WorldView-3

 • 13 Ağustos 2014 tarihinde fırlatılan, NOAA tarafından sekiz bant-kısa dalga infrared (SWIR) görüntü alımı yapabildiği konusunda lisans alınmış Maxar uydusudur.
 • Nadirde 13.1 km şerit genişliğine sahiptir.
 • Pankromatik bant ile nadirde 0.31 m GSD’ye, 20° off-nadirde ise 0.34 m GSD’ye sahiptir.
 • Multispektral bant ile nadirde 1.24 m GSD’ye, 20° off-nadirde ise 1.38 m GSD’ye sahiptir.
 • SWIR bant ile nadirde 3.70 m GSD’ye, 20° off-nadirde ise 4.10 m GSD’ye sahiptir.
 • CAVIS bant ile de nadirde 30m GSD’ye sahiptir.
 • Dinamik aralık pankromatik ve mulsipektral bantlar için 11 bit, SWIR bant için 14bittir.
 • 1 metre GSD için 1 günden daha az zamansal çözünürlüğe, 20°’den daha az off-nadir açısı için 5.4 gün zamansal çözünürlüğe sahiptir.
 • Yer kontrolü olmadan < 3.5 m CE90 doğruluğa sahiptir.
 • Mono ve stereo görüntü toplama kapasitesi ve 1 günden daha az zamansal çözünürlükle taranan alanlardaki zamana bağlı değişiklik problemini ortadan kaldırır.
 • Yer kontrol noktaları olmadan hassas konum belirlemeyi mümkün kılar.
 • Günlük 680.000 km² alan tarama kapasitesine sahiptir.

WorldView-4 (Kullanım dışı)

 • WorldView-4 uydusu, 11 Kasım 2016 ‘da (PST) California, Vandenberg Hava Üssü’nden fırlatılmıştır.
 • WorldView-4 kullanılmaya başlamasından itibaren piyasadaki en yüksek çözünürlüklü uydu olmuştur.
 • Nadirde 13.2 km şerit genişliğine sahiptir.
 • Sahip olduğu spektral bantlar:
 • Pankromatik: 450 – 800 nm
 • 4 Multispektral

Red: 655 – 690 nm   Green: 510 – 580 nm

Blue: 450 – 510 nm   Near-IR: 780 – 920 nm

 • Pankromatik bant ile nadirde 0.31 m GSD’ye, 20° off-nadirde 0.34 m GSD’, 56° off-nadirde ise 1 m GSD’ye sahiptir.
 • Multispektral bant ile nadirde 1.24 m GSD’ye, 20° off-nadirde 1.38 m GSD’, 56° off-nadirde ise 4 m GSD’ye sahiptir.
 • Dinamik aralık 11 bittir.
 • 1 metre GSD için 1 günden az zamansal çözünürlüğe sahiptir.
 • Yer kontrolü olmadan < 5 m CE90 doğruluğa sahiptir.
 • Geniş mono ve stereo görüntü toplama kapasitesi ve yüksek zamansal çözünürlüğü ile taranan alanlardaki zamana bağlı değişiklik problemini ortadan kaldırır.
 • Günlük 680.000 km² alan tarama kapasitesine sahiptir.
 • Yer kontrol noktaları olmadan hassas konum belirlemeyi mümkün kılar.
 • Maxar; 7 Ocak 2019 tarihinde WorldView-4 uydusunun jiroskop arızası nedeniyle kullanılamadığını duyurmuştur.
UHUZAM