Tamamlanan Projeler

Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL)

UHUZAM UYG-AR; Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) projesi kapsamında ekili alanların fenolojik dönem süresince yüksek mekansal çözünürlüklü uydu görüntüleri ile periyodik olarak izlenmesi, nesne tabanlı görüntü sınıflandırılması ile ürün tiplerinin ve mekansal dağılımının tespiti, ürün gelişiminin takip edilmesi için bitki indekslerinin üretilmesi, üretilen görüntü, sınıflandırma ve bitki indeksi verilerinin ve istatistiki sonuç raporlarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlere transferi işlemlerini yürütmektedir. 600 TB online veri depolama sunucusu ve hızlı fiber ağ altyapısı ile UHUZAM UYG-AR, verileri TARBİL web ara yüzüne entegre şekilde çalışan UGİP ve PARİS modülleri yardımı ile paylaşmaktadır. Uydu görüntü paylaşım platformu olan UGİP ile son kullanıcı ilgili coğrafi alanda, belirlenen tarih aralığında, seçilen uydu tipi ve görüntü işleme seviye bilgileri ile arşiv taraması yapabilmekte, sonuçlar arasında çoklu seçim ile belirlediği görüntüleri web ara yüzü üzerinden indirebilmektedir. PARİS platformu sayesinde son kullanıcı mobil cihazlar ya da standart bilgisayar aracılığı ile ilgilendiği ya da sahibi bulunduğu tarım parseli / parselleri üzerinde, mevcut uydu görüntüleri, bitki indeksi verileri, ürün ekim deseni bilgilerini katmanlar olarak görebilmektedir. Ayrıca yetkilendirilmiş GTHYB personeli arazi çalışmaları sırasında yersel veri girişi, uydu görüntüsü temelli veriler ile ilişkilendirme ve doğrulama işlemlerini parsel bazında gerçekleştirebilmekte ve veri tabanını güncelleyebilmektedir.


Ulusal Arazi Örtüsü Veri Tabanı Oluşturulması

Yüksek mekansal çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanılarak ulusal arazi örtüsü / kullanımı sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi ve bu kapsamda uygun metodolojinin önerilmesi.

Spot 6 Görüntüleri ile Orman Yangını Sonrası Hasar Tespit Analizi

Yangın sonrası yakın gerçek zamanlı Spot 6 görüntü temini ve obje tabanlı sınıflandırma ile yangından etkilenen alanların tespit edilmesi ve meşçere haritası ile karşılaştırarak hasar gören türlerin belirlenmesi.

Radar Görüntüleri ile Gemi Kaynaklı Kirlilik Tespiti

Yakın gerçek zamanlı görüntülerin merkeze doğrudan indirilmesi ve hızlı analiz (30 dk.) kabiliyeti sayesinde açık denizlerde gemi kaynaklı kirliliklerin tespiti ve ilgili birimlere raporlanması.


Uzaktan Algılama ve CBS ile Bağ Alanlarının Tespiti

Tekirdağ ilinde uydu görüntüleri ve yersel ölçmeler ile, bağ alanlarının mekansal dağılımının belirlenmesi, üzüm spektral kütüphanelerinin oluşturulması ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden bu kütüphane yardımı ile üzüm çeşitlerinin belirlenmesi ve bağcılık için uygun alanların tespiti.

İtalya – INSAR Projesi

İtalya’da maden alanlarında meydana gelen deformasyonun belirlenmesinde kullanılan Radarsat 1 görüntüleri UHUZAM UYG-AR tarafından sağlanmıştır.

Caspian sea ice monitoring

Ice movement monitoring among the oil rigs at Caspian sea Italy InSAR project: Change detection using interferometre (Earthquake)

 

Spot 6 Tri-Stereo Görüntüleri ile Sayısal Arazi Modeli Üretimi

Spot 6 ve Pleiades uydularından elde edilen tri-stereo uydu görüntülerini kullanarak Sayısal Arazi Modeli üretimi.

Uydu Görüntüleri ile Su Kalitesi Analizi – Haliç Örneği

Uydu görüntüleri ve eş zamanlı yersel ölçümler kullanılarak Haliçte su kalitesinin ve kirletici unsurların mekansal dağılımının belirlenmesi.

Imar Barışı – Bina Değişimi Tespiti

Bina değişimlerinin belirlenmesi uygulaması Pleiades 1A&1B uyduları ile gerçekleştirilmektedir.

UHUZAM