Sayısal Arazi Modeli Üretimi

Uzaktan algılama yöntemleri ile elde edilen stereo görüntülerden sayısal arazi modeli üretilebilmekte, aynı bölgeye ait görüntülerle entegre edilerek 3 boyutlu analizler gerçekleştirilebilmektedir.

UHUZAM