Değişim Analizleri

Orman Yangını Sonrası Hasar Tespiti

Yangın sonrası yakın gerçek zamanlı uydu görüntüsünün temini ve obje tabanlı sınıflandırma ile yangından etkilenen alanlar tespit edilebilmekte ve meşçere haritası ile karşılaştırarak hasar gören türler belirlenebilmektedir.

Taşkın Haritaları

Taşkın öncesi ve sonrası elde edilen uydu görüntüleri ile taşkından etkilenen birinci ve ikinci dereceden tarım arazileri tespit edilebilmektedir.

Deprem Sonrası Hasar Tespiti

Deprem sonrası uydu görüntüleri ile zarar gören alanlar ve hasar tespiti yapılabilmektedir.

İmar Barışı Uygulamaları

İmar barışı kapsamında imar parselleri üzerindeki değişimler ve yeni yapılan konutlar, farklı tarihlere ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden tespit edilebilmektedir.

Yağ Sızıntı Raporlama

Uydu görüntülerinden denizlerde su kirliliği, petrol sızıntısı belirleme gibi çalışmalar yapılabilmektedir.

Ağaç Sayımı ve Sera Alanlarının Tespiti

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden ağaç sayımı, yoğunluğu gibi çalışmalar yapılabilmekte, seralar ve meydana gelen değişimler izlenebilmektedir.

UHUZAM