Tarihçe

İTÜ – Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi – Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM UYG-AR), Devlet Planlama Teşkilatı’nın 1996 yılında İTÜ – SAGRES (Satellite Ground Receiving Station) adı altında bir araştırma ve teknoloji projesi olarak kurulmuştur. 2000 yılında operasyonel olarak çalışmaya başlamış ve Mayıs 2003’te İTÜ-UHUZAM olarak yeniden yapılandırılmıştır. 2012 yılında yeni düzenleme ile Uygulama ve Araştırma (UY-GAR) merkezi satatüsüne geçmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi – Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM UYG-AR), Türkiye’de uzaktan algılama ve uydu haberleşme teknolojilerinde araştırma ve uygulama odaklı proje geliştirmek hedefi ile kurulan ilk merkez ve yer istasyonudur. Merkez sahip olduğu 2,4m and 4,6m çaplı VSAT antenleri ile Ku bant haberleşme uydularından veri alımı, 13 m çaplı uzaktan algılama anteni ile 3000 km çaplı alanda X band yayın yapan uzaktan algılama uydularından veri alımı (Kuzeyde İsveç’ten güneyde Sudan’a, batıda İngiltere’den doğuda Kazakistan’a) gerçekleştirebilmektedir. 2002 yılından günümüze uzaktan algılama uydularından orta, yüksek ve çok yüksek çözünürlükte veri alımı gerçekleştiren UHUZAM UYG-AR, Türkiye’nin en geniş uydu görüntü arşivine sahiptir. Merkez arşivinde 2002–2013 dönemi için RADARSAT-1, 2002-2005 dönemi için ERS-2, NOAA 14,15,16,17, 2002-2009 dönemi için SPOT-2, 2002-2013 dönemi için SPOT-4, 2009-2015 dönemi için SPOT-5 uydularına ait görüntüler bulunmaktadır. 2013 yılında SPOT-6 uydusu, 2014 yılında SPOT-7 ve PLEIADES 1A & 1B uyduları için telemetri anlaşmaları yapılmış olup görüntü arşivlemeye başlanmıştır.

0,5 – 5m aralığında yüksek mekansal çözünürlüğe ve geniş kapsama alanına (Spot serisi: 60 km x 60 km; Pleiades: 20 km x 20 km) sahip uzaktan algılama uydularından doğrudan veri alışı ve uydu görüntülerinin farklı seviyelerde işlenmesi, İşlenen görüntülerin ya da katma değerli ürünlerin ulusal / uluslararası kullanıcılara uydu linkleri ve fiber internet ile teslim edilmesi, Uzaktan algılama ve bilgisayar teknolojileri konularındaki uygulamalarda, ulusal-uluslararası araştırma ve uygulama projeleri ile eğitim programlarını organize edilmesi ve yürütülmesi, konularında faaliyet göstermektedir.

UHUZAM