İstanbul kuzey ormanlarında zamansal ve mekansal değişimlerin uydu görüntüleri ve peyzaj metrikleri ile analizi

Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı, Bilişim Enstitüsü, İTÜ

İstanbul kuzey ormanlarında zamansal ve mekansal değişimlerin uydu görüntüleri ve peyzaj metrikleri ile analizi

Elçin Sarı; Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, 2020

Özet: Bu tez çalışması kapsamında mekansal analizler ile çalışma alanının yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma alan sınırına göre kesilmiş 1984, 1990, 2000, 2009 yıllarına ait LANDSAT 5 TM uydu görüntüleri, 2017 yılına ait LANDSAT 8 OLI uydu görüntüsü ve 2017, 2020 yıllarına ait SENTİNEL-2 uydu görüntülerine ISODATA kontrolsüz sınıflandırma işlemi uygulanmıştır. Kontrolsüz sınıflandırma işlemi için belirlenen sınıflar: orman alanları, su yüzeyleri, tarım alanları, geçirimsiz yüzeyler, çıplak ve doğal alanlardır. 1984 ve 2017 yıllarına ait sınıflandırma sonuçlarına “Değişim Analizi” uygulanarak, otuz üç yıllık süreçte çalışma alanında meydana gelen sınıf değişimleri ve değişimin yönü ortaya konulmuştur. Ayrıca 1984, 1990, 2000, 2009, 2017 yıllarına ait AÖ/AK sonuçları metrikler ile peyzaj düzeyinde ve sınıf düzeyinde analiz edilerek, yıllara göre değişen peyzaj desenleri incelenmiştir. Belirlenen çalışma alanında İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte peyzaj strüktür değişimlerinin ve habitat parçalanmalarının en fazla meydana geldiği alan belirlenerek, 2017 ve 2020 yıllarına ait SENTINEL-2 uydu görüntülerinin analizinde bu alana odaklanılmıştır. Bu yıllara ait uydu görüntüleri de kontrolsüz sınıflandırmaya tabi tutularak, elde edilen sınıflandırma sonuçları peyzaj düzeyinde ve sınıf düzeyinde, ölçeğe ve çözünürlüğe duyarlı metrikler kullanılarak incelenmiştir. Bu tez çalışması, 1984-2020 yılları arasında İstanbul Kuzey Ormanları’na müdahalelerde bulunarak alınan kullanım kararlarının yıllara göre şehrin büyümesini, arazi kullanımını ve peyzaj strüktürünü ne yönde etkilediğini güncel, somut ve nicel veriler sunarak ortaya koyması açısından literatürdeki diğer çalışmalardan farklılık göstermektedir.

Tez No: 639018

İlginizi Çekebilir

Vessel Detection From Very High-Resolution Satellite Images With Deep Learning Methods

İletişim Sistemleri Anabilim Dalı, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Programı, İTÜ Vessel Detection From Very …

UHUZAM